Добавки до бетону (Пластифікатор)

Пластифікатор: — володіє відмінними пластифицирующими властивостями і ефективним водоредукуюча дією.

— Забезпечує високу легкоукладальність і відмінну динаміку набору міцності бетонної суміші з високими показниками механічної міцності в усі терміни тверднення.

— Це добавка, прекрасно зарекомендувала себе при виробництві високоякісного товарного бетону та залізобетонних виробів різного призначення.

— Універсальна добавка, що володіє стабільним складом і точним дією, що дозволяє регулювати властивості бетонних і розчинних сумішей в широких межах.

1. Загальні положення

1.1. Справжні Рекомендації регламентують застосування добавки для бетонів і будівельних розчинів пластифікатор ТУ 5870-005-58042865-05 від 15.16.2005 року. Суперпластифікатор є повним аналогом пластифікатора С-3 за ТУ 5870-002-58042865-03 зі змінами № 1.

1.2. За своїми споживчими властивостями пластифікатор відповідає вимогам ГОСТ 24211 «добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація і загальні технічні умови» для пластифікуючих — водоредукуючих добавок — суперпластифікаторів (раніше пластифікаторів I групи).

1.3. Суперпластифікатор застосуємо для легких і важких товарних бетонів і для виробництва збірних конструкцій з високоміцного бетону В20 і вище, напірних залізобетонних труб, для виготовлення на стендах густоармірованних конструкцій (типу ферм, балок, колон, прогонових будов мостів), плит та панелей в касетах, на поточно-агрегатних і конвеєрних лініях, при зведенні відповідальних конструкцій монолітних спорудженні з підвищеним ступенем армування і складною конфігурацією.

1.4. Пластифікатор застосовується з метою отримання високорухливих бетонних сумішей (від П1 до П5) без зниження міцності бетонів, а також для підвищення міцності, водонепроникності та інших показників якості бетонів за рахунок водоредукуюча дії і отримання комбінованого ефекту з частковим використанням перших двох.

1.5. Доцільність застосування суперпластифікатора визначається досягненням різних технологічних показників ефективності, при виробництві залізобетонних виробів і конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їх експлуатації.

1.6. Суперпластифікатор може застосовуватися в поєднанні з будь-якими добавками спеціального призначення — прискорювачами і сповільнювачами схоплювання, повітроутягувальними і т.д.

2. Вимоги до матеріалів

2.1. Суперпластифікатор за показниками якості повинен задовольняти вимогам ТУ 5870-005-58042865-05 в сухий і рідкій формі: у вигляді водорозчинного порошку коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору, що має концентрацію не менш 32%.

2.2. Для приготування бетонів з суперпластифікаторів рекомендується застосовувати цементи та портландцементи, відповідні ГОСТ 10178.

2.3. Заповнювачі для бетону повинні задовольняти вимогам ГОСТ 26633, ГОСТ 25820. заповнювачі для бетону не повинні містити включень реакційноздатного кремнезему (опал, халцедон та ін.)

2.4. Вода для приготування бетону повинна задовольняти вимогам ГОСТ 23732.

3. Ефективність застосування пластифікатора

3.1. Технологічна і економічна ефективність застосування суперпластифікатора в бетонних сумішах при виробництві збірних залізобетонних конструкцій представлена ;в таблиці 1.

3.2. Застосування пластифікатора дозволяє досягти наступних показників:

* Збільшити рухливість суміші від П1 до П5;

* Знизити водопотребность при замішуванні терпкої речовини на 20 — 25%;

* Збільшити кінцеві міцнісні характеристики на 25% і більше (в равноподвіжних сумішах);

* В 1.5 — 1.6 рази збільшити зчеплення бетону із заставною арматурою і металовиробами;

* Отримати бетони з підвищеною вологонепроникністю, трещиностойкостью, морозостійкістю (350 циклів);

* Знизити витрату цементу до 25%.

3.3. Розріджують ефект від застосування суперпластифікатора при виробництві переднапружених конструкцій використовується для полегшення укладання, виключення «помилкового» схоплювання, збільшення термінів зберігання бетонної суміші. При цьому має місце підвищення міцності і самонапруження на 10-20%, морозостійкості бетону — на 20-25%, а також водо-і газонепроникність. Розріджують ефект суперпластифікатора доцільно використовувати при бетонуванні тонкостінних густоармованих, вертикально формуемости конструкцій, конструкцій складної конфігурації, монолітних підлог, доріг і т.д.

3.4. У ніздрюватих бетонах ефективність пластифікатора має місце при застосуванні в якості в’яжучого портландцементів і в меншій мірі — змішаного в’яжучого (портландцемент + вапно), а в якості кремнеземистого компонента — тонкомолотого кварцового піску.

3.5. Введення в бетонну суміш суперпластифікатора сприяє підвищенню міцності бетону, що важливо для отримання високоміцних бетонів, збільшення випуску продукції, економії цементу, скорочення строків передачі напруги з арматури на бетон і т.д.

3.6. У таблиці 3 наведено орієнтовні величини зниження витрати цементу в бетонах різних марок при використанні суперпластифікатора.

3.7. У технології виготовлення високоміцних бетонів суперпластифікатор доцільно застосовувати:

* З метою застосування портландцементів марки 500 (в ряді випадків є можливість отримання бетонів марки М600 на портландцементі і шлакопортландцементі марки 400);

* При використанні високомарочних цементів (марок 550 і 600) — з метою зниження їх витрат;

* З метою заміни крупного високоміцного заповнювача на менш міцний.

3.8. При застосуванні суперпластифікатора можливе отримання високоміцних бетонів, що виготовляються з високорухливих і литих бетонних сумішей.

3.9. У бетонах для транспортних споруд рекомендується застосовувати пластифікатор при дотриманні вимог нормативних документів та відомчих рекомендацій по виробництву бетонних робіт у транспортному будівництві.

3.10. Суперпластифікатор рекомендується застосовувати в преднапряженних бетонних конструкціях з витратою цементу від 450 до 600 кг / м. і вводити до складу бетонної суміші з метою:

* Розрідження бетонної суміші без зниження міцності в усі терміни тверднення;

* Підвищення міцнісних характеристик бетону при стиску, осьовому розтягу і розтягуванні при вигині без збільшення витрати цементу;

* Додаткового підвищення водонепроникності і морозостійкості;

* Забезпечення проектної міцності на стиск із зменшеним витратою цементу.

3.11. При приготуванні конструкційних легких бетонів марок М7.5 — М200 суперпластифікатор рекомендується застосовувати в цілях:

* Підвищення рухливості бетонної суміші;

* Підвищення міцності бетону;

* Зниження витрати цементу.

3.12. Суперпластифікатор може застосовуватися при виготовленні конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів марок М35 — М100 одночасно з повітроутягувальними добавками в цілях зменшення водосодержания бетонної суміші при оптимальній жорсткості (5 — 10 см) і відпускної вологості бетону, приготовленого на водопотребность дрібних заповнювачах (золі і золошлакової суміші ТЕС, спученого перлітового піску та ін.)

3.13. При виготовленні виробів з пористого бетону рекомендується застосовувати комплексну добавку, що складається з суперпластифікатора і лужного компонента.

4. Проектування та підбір складу бетону

4.1. Підбір складу бетону з суперпластифікаторів полягає в коректуванні робочого складу бетону без добавки з урахуванням цілей застосування суперпластифікатора.

4.2. Досвідчені заміси бетону з пластифікатором повинні готуватися на тих же заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

4.3. Підбір складу бетону слід проводити у відповідності з ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимогам проекту по міцності, рухливості або жорсткості суміші, обсягами залученого повітря або іншими показниками, з подальшим коректуванням їх за рахунок зменшення витрати води і призначення оптимальної кількості добавки.

4.4. Підбір складу бетону з суперпластифікаторів слід проводити в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому слід враховувати воду, яка входить до складу суперпластифікатора. При розшаруванні бетонної суміші з суперпластифікаторів слід збільшити вміст дрібного заповнювача приблизно на 10%. Приготування всіх досвідчених змусив виробляють у лабораторному змішувачі з обов’язковим визначенням щільності свежеуложенной суміші та уточненням фактичної витрати матеріалів на 1 м. бетону.

4.5. Всі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід відкоригувати у виробничих умовах.

4.6. При застосуванні суперпластифікатора для поліпшення технології та якості легкого бетону на діючому виробництві за основу беруть виробничий склад і здійснюють його коректування в залежності від цілей введення добавки з урахуванням наступних положень:

* При виготовленні конструкцій і виробів з легких бетонів, в формах по поточно-агрегатної або конвеєрної технології, рухливість пластифікованою легкобетонних суміші не повинна, як правило, перевищувати 9 см, а при стендовій технології — 15 см. При виготовленні виробів вертикально-касетним способом, а також об’ємних елементів рухливість суміші може бути підвищена до 15-17 см і більше. При коригуванні складів високорухливих сумішей в першу чергу повинні прийматися заходи, що виключають розшарування легкобетонних суміші при формуванні складу: для крупного заповнювача слід віддавати перевагу фракції 5-10 мм з щільністю зерна, близької до щільності бетону. Наявність пористого піску є обов’язковим;

* При обмеженій мірі пластифікації витрата води і цементу в складі бетону з суперпластифікаторів зменшують при переході від ОК = 1 — 4 см (без добавки) до ОК = 5 — 9 см на 10%, а до ОК = 10 — 15 см — на 5 %;

* При введенні суперпластифікатора в цілях економії цементу перераховують склади бетону зі зменшеними на 20% витратами води і цементу, визначають необхідну дозування суперпластифікатора і уточнюють витрата цементу;

* При введенні суперпластифікатора в цілях підвищення міцності легкого конструкційного бетону перераховуємо склади бетону із зменшеним на 20% витратою води і далі визначають необхідне дозування добавки і уточнюють витрата цементу, що забезпечує необхідну підвищену міцність у відповідності з методикою, викладеної вище.

4.7. При застосуванні суперпластифікатора для виготовлення виробів з конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів в горизонтальних формах рухливість легкобетонних суміші не повинна перевищувати 1 — 4 см. Зменшення водосодержанія, що викликає підвищення щільності бетону, повинно компенсуватися збільшенням об’єму втягнутого повітря з відповідним підвищенням витрати воздухововлекающей або пороутворюючими добавки. Витрата інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінюються.

5. Приготування водного розчину добавки

5.1. Суперпластифікатор вводиться в бетонну суміш у вигляді водного розчину робочої концентрації. Робоча концентрація застосовуваного розчину вибирається споживачем виходячи з вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

5.2. Готувати розчин добавки бажано при позитивній температурі навколишнього середовища в ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від попадання опадів. Розчинення слід проводити при перемішуванні до отримання однорідної продукту. Після тривалого зберігання розчин добавки перед застосуванням рекомендується перемішати.

5.3. У таблиці 4 наведена залежність щільності водного розчину суперпластифікатора від процентного вмісту сухої речовини. 5.4. Приклад розрахунку. Приготуємо 35% розчин пластифікатора робочої концентрації. За паспортом — сертифікату, або дослідним шляхом встановлюється вміст вологи в сухому суперпластифікаторів. Припустимо, що волога в сухому продукті становить W = 8%. За таблицею 4 маса добавки для приготування розчину складе 38.04 грама на 100 грамів розчину. Отже, для приготування 100 кг розчину добавки робочої концентрації буде потрібно 38.04 кг сухої добавки і 61.96 кг (або літрів) води.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*